Blogi

Mihin AI käy ja mihin ei?

Tekoäly (AI, artificial intelligence) on muuttanut maailmaa ja avannut uusia mahdollisuuksia tehokkuuden, innovaation ja päätöksenteon parantamiseksi. AI:lla, kuten low codellakin, on kuitenkin omat rajoitteensa ja sen käyttöönotto vaatii harkintaa. Missä tilanteissa AI voi tuoda merkittävää lisäarvoa? Milloin se ei taas ole optimaalisin valinta? Tässä artikkelissa saat selville, miten AI voi optimoida tuotantoprosesseja, parantaa asiakaskokemusta ja ennakoida trendejä – sekä toisaalta, miksi epäselvät tavoitteet, huono data ja eettiset haasteet voivat asettaa rajoituksia sen käytölle.

Mihin AI käy ja mihin ei? Read More »

mihin low code käy ja mihin ei?

Mihin low code käy ja mihin ei?

Low code -kehitys on noussut viime vuosina suosituksi ratkaisuksi monilla liiketoiminta-alueilla. Sen avulla organisaatiot voivat nopeasti ja tehokkaasti rakentaa sovelluksia ja automatisoida prosesseja ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Low code -ratkaisujen soveltuvuus kuitenkin vaihtelee eri liiketoimintaympäristöissä ja -tarpeissa. On tärkeää ymmärtää, milloin low code voi tarjota ratkaisun liiketoimintahaasteisiin ja milloin se voi osoittautua rajoittavaksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota selkeä kuva low code -kehityksen käyttökohteista ja rajoituksista, jotta organisaatiot voivat tehdä perusteltuja päätöksiä teknologiaratkaisujensa suhteen.

Mihin low code käy ja mihin ei? Read More »

Master datan hallinta Power Platformilla

Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – toteutus (2/2) 

Artikkelisarjan toisessa osassa tutustutaan itse toteutukseen ja niihin keskeisimpiin ominaisuuksiin, joita master datan hallinta-alustalle tarvitaan. Missä data tallennetaan? Miten huolehditaan riittävän laadukkaasta datasta ja miten toteutettava työkalu integroidaan muihin liiketoimintakriittisiin sovelluksiin? Millä Power Platform komponenteilla nämä toteutetaan ja mitä toteutuksessa tulee ottaa huomioon?

Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – toteutus (2/2)  Read More »

Power BI: Tehokas työkalu datan visualisointiin ja analysointiin osana Power Platformia 

Power BI on osa Power Platformia ja tarjoaa tehokkaat työkalut datan visualisointiin ja analysointiin. Se mahdollistaa yhtenäisten datanäkymien luomisen eri lähteistä, tarjoaa interaktiivisia visualisointeja datan tulkitsemiseen sekä työkalut raportoinnin tehostamiseen. Power BI:n avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä ja luoda mukautettuja liiketoimintasovelluksia Power Apps -työkalun kanssa. Raportteja voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin analysointiin sekä asiakaspalvelun ja tuotannon raportointiin tai vaikka hinnoittelun simulointiprosessin luomiseen.

Power BI: Tehokas työkalu datan visualisointiin ja analysointiin osana Power Platformia  Read More »

Hankkeiden hallinta: formuloiden aika-ajot vai navigointia tuntemattomilla teillä? (2/2)

Reilu kilpailu kurvien kaarteissa   Kun vauhti kiihtyy ja ratakierrokset lisääntyvät, on erittäin tärkeä jatkaa etenemisen seurantaa ja varmistaa, että pysytään aikataulussa. Hankkeissa suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheet voivat toistua useita kertoja. Esimerkiksi seurantavaiheessa voidaan havaita haasteita, jotka saattavat vaatia muutoksia hankkeen toteutukseen. Monimutkaisissa hankkeissa voi olla useita toisistaan riippuvia välitavoitteita ja pienempiä tehtäviä.  Kuten formuloissa myös

Hankkeiden hallinta: formuloiden aika-ajot vai navigointia tuntemattomilla teillä? (2/2) Read More »

Hankkeiden hallinta: formuloiden aika-ajot vai navigointia tuntemattomilla teillä? (1/2)

Onko teillä hankkeiden hallinta kuin ammattilaiset ajaisivat formuloilla aika-ajoissa? Kaikki sujuu kilpailuissa kellon tarkasti ja varikollakin tiimissä hoidetaan hommat sovitusti ja tehokkaasti. Vai tuntuuko, että hankkeiden hallinta ajautuu jatkuvasti kuoppaisille sivuteille, missä ongelmat vaativat jatkuvaa korjaamista? Kun hankkeiden hallinnassa on käytössä huippuunsa viritetty menopeli, kisoja voitetaan ja ruutulippu heilahtaa hankkeiden maaliin saapumisen merkiksi. Voitto ratkeaa oikeilla välineillä, innovatiivisilla ratkaisuilla ja automaatiolla. Kisakunto pysyy vahvana, kun hankkeita hallitaan keskitetysti ja ammattitaidolla alusta loppuun. 

Hankkeiden hallinta: formuloiden aika-ajot vai navigointia tuntemattomilla teillä? (1/2) Read More »

Master datan hallinta Power Platformilla

Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – mistä liikkeelle? (1/2) 

Olette päättäneet yrityksessänne siirtyä kohti tehokkaampaa ja keskitettyä master datan hallintaa ja valinneet ketterän low code -alustan, jolla ratkaisu toteutetaan. Mahdollisesti olette valinneet Lanttu.io:n asiantuntijatiimin kumppaniksenne ratkaisun toteuttamiseen. Tässä artikkelissa käymme läpi ratkaisun toteutusta ja siihen liittyviä vaatimuksia. Mistä lähdetään liikkeelle? Mitä työkaluja tai lisenssejä asiakkaalla tulisi olla? Mistä asioista vastaa Lanttu ja mitkä asiat sen sijaan ovat asiakkaan vastuulla?  

Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – mistä liikkeelle? (1/2)  Read More »

yhtenäinen, ajantasainen ja luotettava MDM

Sotkuisen datan siivousurakka

Monet organisaatiot kamppailevat sotkuisen ja hajallaan olevan datan kanssa, mikä heikentää päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta. Sotkuinen data ei ainoastaan tarkoita kaaosta tiedon keskellä, vaan se voi aiheuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia ongelmia. Yrityksille tarjoutuu mahdollisuus siirtyä sotkuista selkeyteen, kun Master Data Management (MDM) yhdistetään low code -ratkaisuihin. Tämä teksti käynnistää keskustelun siitä, miten MDM ja low code -työkalut yhdessä tarjoavat ratkaisun sotkuisen datan haasteisiin ja luovat vankan perustan organisaation tiedonhallinnalle.

Sotkuisen datan siivousurakka Read More »

Mikä on Microsoft Power Platform?

Power Platform on Microsoftin pilvipohjainen low code -alusta, joka tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan tavan luoda räätälöityjä liiketoimintasovelluksia sekä digitalisoida ja automatisoida toistuvia ja manuaalisia prosesseja. Alusta tarjoaa monipuoliset työkalut, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents ja Power Pages, jotka kattavat tiedon analysoinnin, sovelluskehityksen, automaation ja virtuaaliset keskustelurobotit. Nämä työkalut edistävät sekä operatiivista tehokkuutta että strategista innovointia.

Mikä on Microsoft Power Platform? Read More »

Datan hallinnan harmonia: Kuka johtaa organisaatiosi dataorkesteria?

Organisaation tieto on kuin hienosti soiva sinfonia, jossa jokainen nuotti on tärkeä osa kokonaisuutta. Kuten hyvin koordinoitu orkesteriesitys, MDM tarvitsee johtajan varmistamaan datan hallinnan harmonian. Kuka organisaatiossanne toimii master datan kapellimestarina? Tässä artikkelissa tarkastelemme, kuinka tiedon omistajuus ja johtaminen vaikuttavat organisaation päivittäiseen toimintaan. Master datan omistajuus herättää usein keskustelua organisaatioissa, mutta käytännössä sen selkeä hallinta vaatii tarkasti määriteltyjä vastuita ja prosesseja.

Datan hallinnan harmonia: Kuka johtaa organisaatiosi dataorkesteria? Read More »

Scroll to Top