Power BI: Tehokas työkalu datan visualisointiin ja analysointiin osana Power Platformia 

Power BI on osa Power Platformia ja tarjoaa tehokkaat työkalut datan visualisointiin ja analysointiin. Se mahdollistaa yhtenäisten datanäkymien luomisen eri lähteistä, tarjoaa interaktiivisia visualisointeja datan tulkitsemiseen sekä työkalut raportoinnin tehostamiseen. Power BI:n avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä ja luoda mukautettuja liiketoimintasovelluksia Power Apps -työkalun kanssa. Raportteja voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin analysointiin sekä asiakaspalvelun ja tuotannon raportointiin tai vaikka hinnoittelun simulointiprosessin luomiseen.

Power Platform tarjoaa laajan valikoiman työkaluja liiketoimintasovellusten luomiseen ja automatisointiin nopealla käyttöönotolla. Lähtökohtana liiketoimintasovelluksilla on usein data. Dataa tarkastellaan, muokataan, rikastetaan ja etsitään sovelluksen avulla. Jossain vaiheessa herää kysymys sovelluksen tapahtumien ja datamuutosten seurannasta. Miten voimme raportoida tiedon nykytilanteen? Tässä kohtaa Power Appsin tueksi hyppää Power BI. Yhdistämällä sen muihin Power Platformin työkaluihin, kuten Power Apps ja Power Automate, yritykset voivat luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka parantavat näkyvyyttä dataan sekä liiketoimintaan. Power BI:n avulla tehdyt raportit voidaan rakentaa omaksi työkalukseen tai upottaa suoraan Power Apps -käyttöliittymään. 

Mitä hyötyjä Power BI tarjoaa? 

  • Yhtenäinen datanäkymä: Power BI yhdistää dataa useista lähteistä, kuten pilvipalveluista, lokaaleista tietokannoista ja liiketoimintasovelluksista. Useiden lähteiden yhdistäminen luo yhdenmukaisen näkymän organisaation dataan ja se pysyy hallittavammin ajan tasalla. 
  • Interaktiiviset datan visualisoinnit: Power BI:n laaja valikoima visualisointeja auttaa sinua tulkitsemaan dataa ja tunnistamaan trendejä ja poikkeamia selkeästi ja ymmärrettävästi. Ei enää hankalasti tulkittavia lähdekohtaisia näkymiä vaan standardoitu näkymä kaikille lähdejärjestelmille.  
  • Tiedon jakaminen: Power BI:llä voit luoda ja jakaa helposti mukautettuja raportteja. Raportit voidaan viedä useisiin eri formaatteihin, kuten PDF:ään, Exceliin tai vaikka PowerPointiin sekä jakaa esimerkiksi linkkien, työtilojen, Microsoft Teamsin, mobiilisovellusten tai PowerPoint-integraation kautta.  
  • Automaatiot: Power BI:ssä automatisointi on mahdollista Power Automate -visualisoinnin avulla, joka sallii automatisoitujen työnkulkujen suorittamisen suoraan raportilta. Raportin datalähteet voidaan päivittää myös automaattisesti ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.  
  • Liiketoimintasovellukset: Power Apps -työkalulla voit luoda mukautettuja liiketoimintasovelluksia, jotka hyödyntävät Power BI:n visualisointeja ja raportteja. Tämä yhdistelmä mahdollistaa esimerkiksi datan päivittämisen tai kommentoinnin suoraan sovelluksesta, mikä tehostaa työnkulkua ja parantaa tiimityöskentelyä raportin parissa. 

Esimerkkejä Power BI:n hyödyntämisestä: 

  • Myynnin analysointi: Seuraa myyntilukuja, tunnista trendejä ja analysoi myynnin tehokkuutta. Näin voit kohdentaa myyntiponnisteluja tehokkaammin ja parantaa myynnin tuloksia. 
  • Markkinoinnin analysointi: Seuraa markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja analysoi asiakkaiden käyttäytymistä. Näin voit optimoida markkinointikampanjoita ja parantaa niiden tuottoa. 
  • Asiakaspalvelun analysointi: Seuraa asiakaspalvelun tehokkuutta ja tunnista parannettavia alueita. Näin voit parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää asiakastukikuluja. 
  • Tuotannon analysointi: Seuraa tuotannon tehokkuutta ja tunnista pullonkauloja. Näin voit parantaa tuotantoprosessia ja lisätä tuotantokapasiteettia. 
  • Hinnoittelu: Hinnaston simulointi esimerkiksi tarjousten suunnitteluun tai tavoitekatteiden saavuttamisen tueksi. Simuloi, tarkista ja päivitä suoraan raportilta! 

Yhteenveto 

Yhdistämällä datan visualisoinnin, raportoinnin ja automatisoinnin Power BI:llä yritykset voivat luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka parantavat liiketoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Se on tehokas työkalu, joka voi auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua ja menestymään sen monipuolisilla ominaisuuksilla, jotka eivät vaadi raskasta käyttöönottoa tai koodin kirjoittamista. 


Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top