Lanttu.io

Tietosuojaseloste

Johdanto
Lanttu Oy:n (jatkossa Lanttu.io) tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme ja miksi keräämme niitä sekä kuinka käsittelemme, suojaamme, säilytämme, viemme ja poistamme henkilötietojasi.
Noudatamme henkilötietojasi käsitellessämme tarkoin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta lainsäädäntöä, sekä pyrimme aina toimimaan hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Meille on tärkeää, että voit luottaa meidän käsittelevän henkilötietojasi huolellisesti, läpinäkyvästi ja yksityisyyden suojastasi huolehtien.

Mitä henkilötietoja käsittelemme
Lanttu.io käsittelee sinua koskevia henkilötietotyyppejä:

 • Henkilökohtaiset perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Käyttäjä- ja verkkoliikennetiedot, kuten kirjautumistunnus, käyttäjänimi ja IP-osoite
 • Lataamasi tai toimittamasi sisältö, kuten kommentit, artikkelit, valokuvat ja videot
 • Tilastot, jotka näyttävät kuinka käyttäjät käyttävät tarjoamiamme palveluja ja sisältöä
 • Julkiset taloudelliset tiedot
 • Työhakemusten kautta tarjottavat tiedot

Lanttu.io ei käsittele sinua koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Kuinka henkilötietoja kerätään
Yleensä Lanttu.io kerää henkilötietoja suoraan sinulta tai muilta asiakkaaseemme yhteydessä olevilta henkilöiltä. Jos asiakas on yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa Lanttu.io tuotteiden tai palveluiden ostamiseksi, voimme kerätä tietoja sinusta kumppaniyritykseltä.
Käytämme myös evästeitä ja muita seurantatekniikoita, kun käytät Lanttu.io-verkkosivustoja ja olet vuorovaikutuksessa kanssamme sähköpostitse, parantaaksemme kokemustasi tuotteistamme ja sivustoistamme.
Joissakin tapauksissa voimme kerätä tietoja sinusta myös muista lähteistä. Nämä lähteet voivat olla kolmansien osapuolten tietojen kerääjiä, Lanttu.ion markkinointikumppaneita, julkisia lähteitä tai kolmansien osapuolten sosiaalisia verkostoja.

Miksi käsittelemme henkilötietoja
Tätä Lanttu.io:n yksityisyydensuojaa sovelletaan, kun Lanttu.io käsittelee henkilötietojasi eri tarkoituksiin, kun olet tekemisissä kanssamme, kuten:

Palvelun tarjoaminen, ostaminen toimittaminen

 • Asiakkaiden tilausten, sopimusten ja maksujen käsittely
 • Palvelujen tarjoaminen henkilökohtaisesti: webinaarit, demotilaisuudet, koulutukset, raportit jne.
 • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen yritysasiakkaille
 • Käyttäjätilien luominen ja toimitus palvelun käyttäjille

Asiakastuen ja ylläpidon kehittäminen ja tarjoaminen

 • Tuotteiden, palvelujen ja verkkosivustojen laatua, toiminnallisuutta ja käyttökokemusta koskeva kehittäminen ja parantaminen
 • Tuotteidemme ja palvelujemme asiakastuki
 • Käyttäjäyhteisö ja koulutukset sekä käyttäjien ja Lanttu.ion välinen vuorovaikutus

Tietoturva

 • Turvallisuusuhkien ja väärinkäytösten tunnistaminen ja ehkäisy sekä ylläpito- ja virheenkorjaustoimenpiteiden suorittaminen

Markkinointi

 • Markkinoinnin sisällön hallinta ja lähettäminen
 • Kohderyhmien luonti relevanttien tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi

Rekrytointi

 • Rekrytointiprosessien ja -hakemusten hallinta ja käsittely
 • Kandidaatteihin liittyvän dokumentaation analysointi, haastattelujen tekeminen ja referenssien kontaktointi

Oikeusperusta henkilötietojesi käsittelylle

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että kaikki henkilötietojen käsittely pohjautuu johonkin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeusperusteeseen. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien oikeusperusteiden nojalla:

Sopimus
Käsittelemme henkilötietojasi oikeudellisen sitovan sopimuksen perusteella kanssasi. Tämä tapahtuu yleensä, kun haet työtä Lanttu.iolla. Henkilötietojesi, kuten ansioluettelon, hakemuksen ja suositusten, käsittely on välttämätöntä, jotta Lanttu.io pystyy käsittelemään työnhakijoiden pyyntöjä ennen sopimuksen tekemistä.

Suostumuksesi
Lanttu.io saattaa käsitellä henkilötietojasi suostumuksen perusteella. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksesi.

Oikeutettu etu
Lanttu.io:lla on oikeutettu etu, kun käsittelemme tietojasi tuki- ja parannustarkoituksiin, tietoturvaan, rektytointiin tai kun olet asiakasyhteyshenkilö tai johtaja nykyisille tai potentiaalisille asiakkaillemme. Henkilötietojasi käsitellään liiketoiminnan näkökulmasta tavalla, joka ei ole ristiriidassa yksityisyyttäsi koskevien oikeuksien tai vapauksien kanssa.
Lisäksi Lanttu.io käsittelee tietoja oikeutetun edun perusteella, jos ilmoittaudut verkkoseminaariin, lataat raportteja tai muuta sisältöä verkkosivuiltamme tai käytät Lanttu.io:n digitaalisia työkaluja. Oikeutettu etu on tarjota sinulle oikeaa sisältöä, pitää verkkoseminaareja, markkinoida ja hallinnoida ja käsitellä pyyntösi. Mene kohtaan “Markkinointi” saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka Lanttu.io käsittelee tietojasi markkinointitarkoituksiin oikeutetun edun perusteella sekä näihin liittyvistä oikeuksistasi.

Henkilötietojen luovutukset
Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti, emmekä esimerkiksi myy, vuokraa tai muutenkaan tarpeettomasti paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille. Lanttu.io voi jakaa henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

Online-tilaisuudet, sivustot ja foorumit
Jos kirjoitat viestin, kommentoit tai teet vastaavaa Lanttu.io:n online-tilaisuuksissa, Lanttu.io:n sivustoilla tai muissa Lanttu.io:n foorumeissa, kuka tahansa, jolla on pääsy tällaisiin foorumeihin, voi lukea ja käyttää näitä tietoja. Lanttu.io ei ole vastuussa mistään Lanttu.io-sivustoilla tai tällaisilla foorumeilla lähettämistäsi tiedoista.

Liikekumppanit
Lanttu.io voi jakaa henkilötietojasi kumppaneidensa kanssa, jos se on laillista liiketoiminnan näkökulmasta ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista.

Viranomaiset
Lanttu.io luovuttaa tietoja viranomaisille vain, jos siihen on lainsäädännöllinen velvoite, oikeuden määräys tai vastaava pakottava velvollisuus.

Henkilötietojen siirrot
Henkilötietojen siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisterinpitäjä antaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle käsiteltäväksi rekisterinpitäjän itsensä lukuun. Esimerkiksi jonkin käsittelytoimen, kuten markkinointiviestin lähettäminen, toiselle yritykselle voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä. Lanttu.io käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joille henkilötietoja siirretään palvelun tuottamista varten. Lanttu.io:n alihankkijat tai palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa, joka on tarpeen palvelun tuottamiseen ja heidät velvoitetaan sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.
Keräämiämme tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palveluntarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojesi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

Henkilötietojen suojaamisen keinot
Lanttu.io suojaa henkilötietoja häviämiseltä, oikeudettomalta pääsyltä ja muulta väärinkäytöltä asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla suojakeinoilla. Sähköisiä tietokantojamme suojataan mm. palomuureilla, salasanoilla ja rajatuilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Muita esimerkkejä tällaisista keinoista ovat muun muassa salaustekniikoiden, varmuuskopioiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.
Henkilötietoihin pääsy on sisäisesti rajoitettu eri järjestelmien ja dokumenttien käyttöoikeuksien myöntämistä ja valvontaa koskevilla käytännöillä sekä sähköisellä ja fyysisellä kulunvalvonnalla, Henkilötietoihin pääsee käsiksi ainoastaan ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puitteissa siihen oikeus.

Henkilötietojen säilytysajat
Lanttu.io tallentaa henkilötietojasi vain niin kauan kuin sopimusvelvoitteidemme täyttäminen edellyttää, ellei laki velvoita säilyttämään niitä pidemmän aikaa. Kun henkilötietojasi käsitellään muulla laillisella perusteella, kuten oikeutetun edun mukaisesti, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Siksi henkilötietoihin voidaan soveltaa erilaisia säilytyskäytäntöjä tietojen tyypin ja tarkoituksen perusteella.

Säilytysajan päätyttyä tiedot joko poistetaan tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää kopio niistä henkilötiedoista, joita sinusta käsittelemme.
Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää Lanttu.io:ta oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään tietojasi, jotka ovat jääneet puutteelliseksi. Jos sinulla on Lanttu.io:n käyttäjätili Lanttu.io:n palvelulle tai sivustolle, voit yleensä oikaista tiedot itse kyseessä olevassa palvelussa tai palvelun tai sivuston “sinun tilisi” tai “profiilisi” osiossa.
Oikeus tietojen poistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää Lanttu:iota poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään henkilötietosi sinulle tai kolmansille osapuolille jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella liittyen oikeutettuun etuun tai suoramarkkinointitarkoituksiin perustuvaan käsittelyymme. Sinulla on myös oikeus vastustaa tekemäämme henkilötietojesi käsittelyä liittyen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.
Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille henkilötietojesi käsittelystä.

Markkinointi
Kun olet vuorovaikutuksessa Lanttuio:n kanssa esimerkiksi vierailemalla Lanttu.io:n verkkosivuilla, lataamalla sisältöä, osallistumalla verkkoseminaareihin ja käyttäessäsi Lanttu.io:n palveluita, Lanttu.io käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Yksi oikeutetun edun käyttötarkoituksista on tietojen käsittely markkinointitarkoituksiin.
Lanttu.io:n palveluja käytetään, myydään ja markkinoidaan työn tekemiseen liittyviin toimintoihin. Markkinoinnin kohderyhmien luonnin tarkoituksena on tarjota palveluja sellaisille yrityksille ja henkilöille, jotka vastaavat jo olemassa olevien asiakkaidemme toimialaa, päättäjäasemaa, työtehtäviä tai mieltymyksiä. Lanttu.io käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle tarkoituksenmukaista työn tekemiseen liittyvää sisältöä markkinoinnin keinoin sosiaalisen median alustoilla, sähköpostitse, verkkosivuilla tai Lanttu.io-palvelussa.

Lanttu.io ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja. Lanttu.io:n palvelujen käytön ei ole tarkoitettu kertovan mitään yksityisestä elämästäsi. Henkilötietojasi käsitellään liiketoiminnallisesta näkökulmasta tavalla, joka käsityksemme mukaan ei vaaranna oikeuksiasi ja vapauksiasi yksityisenä henkilönä.
Sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä alla kuvatulla tavalla tai muissakin tilanteissa, kun saat Lanttu.io:n markkinointia.
Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä
Sinulla on oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnän vastaanottamisesta sekä kohderyhmän mukaisesta kohdistamisesta Lanttu.Io:lta, ja voit tehdä sen jollain seuraavista tavoista:
(a) noudattamalla opt-out-ohjeita markkinointiviestinnässä
(b) muuttamalla asetuksia asiaankuuluvan tilin muokkausosiossa
(c) ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tommi.hyyrynen@lanttu.io
Sinulla on aina myös mahdollisuus valita evästeet yhdelle verkkosivulle evästebannerimme kautta.
Huomaa, että vaikka kieltäytyisitkin Lanttu.io:n markkinointiviestinnän vastaanottamisesta, saatat silti saada Lanttu.io:lta hallinnollisia viestejä, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia, joita tarvitaan tilisi tai tarjoamiimme palvelujen hallintaan.

Yhteydenotot ja oikeuksien käyttäminen
Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä tietosuojalausekkeestamme, yksityisyyden huolenaiheita tai haluat tarkastaa tietosi tai muuten käyttää oikeuksiasi, niin ota meihin yhteyttä; tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät tämän selosteen lopusta.

Käsittelemme pyyntösi ja valituksesi luottamuksellisesti. Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä huolenaiheiden ratkaisemiseksi ja kartoitamme vaihtoehdot näiden ratkaisemiseksi. Pyrimme varmistamaan, että valitukset ratkaistaan ​​oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta; tietyissä lain määrittämissä poikkeustapauksissa (esimerkiksi mikäli pyydät tiedoistasi useita kopioita) saatamme pyytää sinulta etukäteen pyynnön toteuttamisen kustannuksia vastaavan maksun.
Vastaamme kaikkiin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä (viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta) ja kerromme mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi johdosta ryhtyneet. Mikäli jostain syystä joudumme kieltäytymään pyynnöstäsi, ilmoitamme myös kieltäytymisestä ja sen perusteista viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Mikäli pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, saatamme joskus tarvita käsittelyyn lisäaikaa (max 2kk). Ilmoitamme tällöin lisäajan tarpeesta ja perusteista viimeistään 1 kk kuluttua pyynnön tekemisestä.

Muutokset
Kehotamme sinua tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti. Jos teemme tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, jotka muuttavat olennaisesti tietosuojakäytäntöjämme, voimme ilmoittaa sinulle myös muilla tavoin, kuten lähettämällä sähköpostia tai lähettämällä ilmoituksen yritysverkkosivustollemme ennen muutosten voimaantuloa.
Tietosuojaseloste tarkistetaan vähintään vuosittain, ja muutokset hyväksyy Lanttu.io:n ylin johto.
Viimeksi päivitetty: 5.10.2023

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä tarkoittaa sitä tahoa, joka määrittää miten ja miksi henkilötietoja käsitellään. Lanttu.io määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot itse, ja on niin ollen näiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Lanttu Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo
Y-tunnus 3365966-1
Puh. +358400405090 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tommi Hyyrynen
tommi.hyyrynen@lanttu.io
Puh. 040 525 4211

Scroll to Top