Mikä on Microsoft Power Platform?

Power Platform on Microsoftin pilvipohjainen low code -alusta, joka tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan tavan luoda räätälöityjä liiketoimintasovelluksia sekä digitalisoida ja automatisoida toistuvia ja manuaalisia prosesseja. Alusta tarjoaa monipuoliset työkalut, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents ja Power Pages, jotka kattavat tiedon analysoinnin, sovelluskehityksen, automaation ja virtuaaliset keskustelurobotit. Nämä työkalut edistävät sekä operatiivista tehokkuutta että strategista innovointia.
Power Platformin viisi työkalua: Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents ja Power Pages.

Power Platformin työkalut 

Power BI 

Power BI on tehokas analytiikkatyökalu, joka mahdollistaa liiketoimintatiedon visualisoinnin ja analysoinnin. Se yhdistää eri tietolähteet ja tarjoaa helppokäyttöiset raportointiominaisuudet, jotka auttavat päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Työkalulla on mahdollista hakea ja visualisoida reaaliaikaista dataa niin Dataversestä kuin myös monista muista ulkoisista tietolähteistä. 

Power Apps 

Power Apps tarjoaa graafisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa sovellusten rakentamisen erilaisilla komponenteilla ”drag and drop” -periaatteella. Power Appsilla on myös mahdollista toteuttaa mallipohjainen sovellus, joka tarjoaa useita valmiita komponentteja kuten esimerkiksi massapäivityksen sekä export ja import –ominaisuudet. Työkalun avulla luot räätälöityjä, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita liiketoimintasovelluksia ilman kuukausien työskentelyä ja kehitystyötä. Sovelluksia voi hyödyntää monipuolisesti niin liiketoiminnan spesifeissä tarpeissa kuin myös laajoissa järjestelmäratkaisuissa. 

Power Automate 

Power Automate automatisoi ja virtaviivaistaa liiketoimintaprosesseja sekä helpottaa manuaalisten tehtävien suorittamista, mikä säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Työkalu tarjoaa valmiita automatisointimalleja ja integroituu saumattomasti eri järjestelmiin. Rutiininomaiset, toistuvat työvaiheet ja -tehtävät kannattaakin jättää Power Automaten hoidettavaksi. 

Power Virtual Agents 

Power Virtual Agents mahdollistaa tekoälypohjaisten keskustelubottien (chatbot) luomisen helposti graafisen suunnittelutyökalun avulla. Näiden bottien avulla voit vastata nopeasti ja automatisoidusti käyttäjien (kuten asiakkaiden tai työntekijöiden) tarpeisiin. Power Virtual Agents kommunikoi puolestasi, olipa kyse sitten yksinkertaisesta kysymyksestä tai monimutkaisesta keskustelusta. 

Power Pages 

Power Pages on työkalu, joka mahdollistaa yritysverkkosivustojen suunnittelun, luomisen ja julkaisun ilman koodausta. Se tarjoaa visuaalisen suunnittelutyökalun, jolla voit luoda joko tyhjästä tai valmiista sivumalleista ammattimaisen verkkosivuston käyttäjäystävällisesti. Lisäksi Power Pages integroituu Microsoft Dataverseen, mikä mahdollistaa datan keräyksen, hallinnan ja varastoinnin sivustokävijöistä.  

Power Platformin hyödyt 

  • Nopeus ja kustannustehokkuus: sovellusten ja prosessien kehittäminen on nopeaa ilman syvällistä koodaustaitoa, mikä säästää aikaa ja resursseja. 
  • Laajat käyttömahdollisuudet: Power Platformin työkalut soveltuvat monipuolisesti eri liiketoiminnan tarpeisiin, kattaen analytiikan, sovelluskehityksen, automaation ja kommunikaation. 
  • Saumaton integraatio: alusta integroituu vaivattomasti muihin Microsoftin tuotteisiin ja useisiin ulkopuolisiin palveluihin ja järjestelmiin. 

Miten Power Platformia voitaisiin käytännössä hyödyntää? 

Asiakkaille teknisiä laitteita toimittava yritys haluaa parantaa asiakaspalveluprosessiaan ja siihen liittyvää dataa käyttämällä Microsoft Power Platformia. Yritys voisi hyödyntää Power Platformin työkaluja esimerkiksi seuraavasti:

Power Apps: Yritys käyttää Power Appsia luodakseen mukautetun sovelluksen, joka mahdollistaa asiakkaiden laitteiden huoltopyyntöjen nopean ja helpon tekemisen. Asiakkaat voivat lähettää kuvia vioista ja liittää tarvittavat tiedostot. 

Power Automate: Power Automatea käytetään automatisoimaan laitteen huoltopyynnön käsittelyprosessi. Kun asiakas lähettää huoltopyynnön Power Appsin kautta, Power Automate aloittaa automaattisen työnkulun, joka reitittää pyynnön oikealle tiimille ja ilmoittaa asiakkaalle sen etenemisestä. 

Power BI: Power BI auttaa yritystä seuraamaan laitteiden huoltohistoriaa ja asiakastyytyväisyyttä reaaliaikaisesti. Visuaaliset raportit ja koontitiedot auttavat yritystä tekemään parempia päätöksiä ja tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat. 

Power Virtual Agent: Yritys ottaa käyttöön Power Virtual Agentin luodakseen virtuaalisen asiakaspalveluavustajan. Asiakaspalveluavustaja eli chatbot pystyy antamaan nopeita vastauksia yleisiin kysymyksiin ja ohjaamaan asiakkaita oikeille resursseille tarvittaessa. 

Power Pages: Power Pagesia käytetään luomaan helppolukuisia raportteja ja asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja laitteiden huoltopyynnöistä, ratkaisuista ja suosituksista. Näitä sivuja voidaan jakaa sidosryhmien kanssa selkeän viestinnän varmistamiseksi. 

Käyttämällä näitä Power Platformin työkaluja, yritys voi parantaa datan laatua ja hallintaa, tehostaa asiakaspalveluprosessiaan, vähentää manuaalista työtä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

87 % tietohallintojohtajista ja IT-ammattilaisista
sanoo, että low code on tehokas keino vähentää kustannuksia.*

Yhteenveto 

Microsoft Power Platform tarjoaa tehokkaan työkalupaketin sovellusten luomiseen, analytiikkaan ja automatisointiin. Sen avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa, digitalisoida prosessejaan ja luoda räätälöityjä sovelluksia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjät voivat luoda mukautettuja sovelluksia Power Appsilla, visualisoida ja analysoida dataa Power BI:lla, automatisoida liiketoimintaprosesseja Power Automatella, rakentaa verkkosivuja Power Pagesilla sekä luoda tekoälypohjaisia keskustelubotteja Power Virtual Agentsilla. Power Platform on kokonaisvaltainen ja monipuolinen ratkaisu, joka mahdollistaa ketterän ja joustavan sovelluskehityksen sekä liiketoiminnan prosessien virtaviivaistamisen tarpeisiisi räätälöitynä. Me Lanttu.io:ssa autamme yrityksiä tehostamaan ja digitalisoimaan liiketoimintoja luomalla täsmäratkaisuita Power Platform avulla.


*Lähde: Low-code signals 2023 – Microsoft Power Platform Blog

Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top