Sotkuisen datan siivousurakka

Monet organisaatiot kamppailevat sotkuisen ja hajallaan olevan datan kanssa, mikä heikentää päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta. Sotkuinen data ei ainoastaan tarkoita kaaosta tiedon keskellä, vaan se voi aiheuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia ongelmia. Yrityksille tarjoutuu mahdollisuus siirtyä sotkuista selkeyteen, kun Master Data Management (MDM) yhdistetään low code -ratkaisuihin. Tämä teksti käynnistää keskustelun siitä, miten MDM ja low code -työkalut yhdessä tarjoavat ratkaisun sotkuisen datan haasteisiin ja luovat vankan perustan organisaation tiedonhallinnalle.
Master datan hallinta low code -työkaluilla tarjoaa tehokkaan ja automatisoidun lähestymistavan sotkuisen datan hallintaan, mikä puolestaan parantaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta pitkällä aikavälillä.

Sotkuisen datan haasteet – yksi virhe, miljoonien kustannukset

Valtava tietomäärä, joka ympäröi yritysmaailmaa, on sekä siunaus että potentiaalinen kirous. Sotkuinen data on enemmän kuin pelkkää informaation sekamelskaa; se voi vaikuttaa suoraan liiketoiminnan tuloksiin. Virheet master datassa voivat johtaa liiketoiminnan katastrofiin, ja väärät päätökset voivat maksaa organisaatiolle miljoonia.

Sotkuinen data vaatii jatkuvaa huomiota ja korjausta, ja manuaaliset korjaukset vievät taas aikaa ja resursseja, jotka voisivat olla tuottavammin käytettyjä. Perinteinen tapa reagoida sotkuiseen dataan on luoda tiketti IT-osastolle ja toivoa, että he voivat ratkaista tilanteen. Tämä johtaa kuitenkin usein aikaa vieviin manuaalisiin korjauksiin, jotka ovat alttiita inhimillisille virheille. Puutteellinen tai virheellinen data voi aiheuttaa epäselvyyksiä ja kommunikaatiovaikeuksia, toimien myrkkynä organisaation tehokkuudelle. Esimerkiksi virheelliset tuotetiedot voivat johtaa väärään hinnoitteluun, vaikuttaen suoraan liiketoiminnan kannattavuuteen. Päällekkäiset asiakastiedot hankaloittavat asiakkuudenhallintaa, ja huonolaatuinen data voi tulla kalliiksi manuaalisten korjausten ja kommunikaatiohäiriöiden muodossa.

MDM asettaa laadukkaan datan etusijalle, mikä takaa päätöksenteon perustuvan aina luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Se luo selkeän perustan sotkuisen datan siivoukselle luoden yhden ”totuuden” organisaation keskeisistä tiedoista, kuten asiakas-, tuote- ja toimittajatiedot. Laadukas data tukee päätöksentekoa, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää liiketoiminnan tehokkuutta.

Kuka sähläsi master datan?

Työskenteleekö teillä joku, joka luo järjestelmiin virheellistä dataa, jota muut siivoavat perästä työllistäen meitä kaikkia? Huono data aiheuttaa pitkän korjausketjun sen siivoamiseksi. Seuraava esimerkki konkretisoi, kuinka yhden inhimillisen virheen selvittelyyn voi kulua yllättävän paljon aikaa ja aiheuttaa ennakoitua suuremmat kustannukset.

Lantun työkaveri Kaali luo uuden tuotetietueen järjestelmään ja kirjaa vahingossa tuotteen perustiedot virheellisesti. Nauris, joka vastaa valikoimahallinnasta ja tuotteiden hinnoittelusta, yrittää linkittää uuden tuotteen omaan valikoimaluokkaansa, mutta kohtaa vaikeuksia luoda linkkiä tuotteen ja kategorialuokan välillä. Nauris selvittelee haastetta 15 minuuttia, kunnes kysyy kollegaltaan, jonka kanssa he yhdessä selvittelevät ongelmaa seuraavat 15 minuuttia onnistumatta ratkaisemaan ongelmaa. Nauris lähettää asiasta viestin Lantulle ja pyytää häntä selvittelemään haastetta. Lantulla leikkaa ja hän huomaa tuotetietoihin kirjatun virheen. Lanttu pyytää Kaalia korjaamaan tuotetiedot, ja sen jälkeen Nauris voi jatkaa valikoimahallinnan päivitystä tuotteen osalta. Yhteensä kaikilta osallisilta meni aikaa noin 75 minuuttia tämän yksittäisen virheen korjaamiseen.

Sotkuinen data ja sen selättäminen: master datan hallinta low code -työkaluilla

Yritysten monimutkaiset tietovirrat voivat olla voimavara tai rasite riippuen siitä, miten dataa hallitaan. Sotkuinen data on haaste, ja low code -ratkaisut yhdessä master datan hallinnan kanssa avaavat uuden luvun datanhallinnan tehokkuudessa. Sotkuisen datan siivousurakka ei ole enää mahdoton tehtävä, sillä low code -työkalut tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden hallita ja järjestää master dataa taitavasti ja tarkasti.

Lanttu.io on kehittänyt Power Platformilla toimivan low code -työkalun master datan hallintaan. MDM auttaa suunnittelemaan tehokkaat prosessit datan ylläpitoon, ja low code -työkalut mahdollistavat prosessien virtaviivaistamisen ja automatisoinnin. MDM luo vankan perustan organisaation tiedonhallinnalle pitkällä aikavälillä. Low code -työkalut tarjoavat nopean ja tehokkaan tavan ratkaista sotkuisen datan ongelmat, automatisoiden datan puhdistusprosesseja ja mahdollistaen sovellusten rakentamisen, jotka tunnistavat ja korjaavat virheitä automaattisesti. Näiden työkalujen avulla voidaan helpottaa monimutkaisten datalähteiden analysointia, tunnistaa puutteet ja virheet sekä käsitellä päällekkäisyydet.

Master datan puhdistus – sotkuista selkeyteen

Sotkuisen datan siivousurakka on haastava, mutta välttämätön tehtävä. Master datan hallinta tarjoaa organisaatioille työkalut ja lähestymistavan, jotka ohjaavat niitä kohti selkeämpää tietovirtaa. Tämä ei ole pelkkä sijoitus tietojenhallintaan vaan strateginen päätös kohti parempaa ja tehokkaampaa liiketoimintaa. MDM optimoi tiedonhallintaprosessit vähentäen virheiden riskiä ja takaamalla yhtenäisen tietolähteen organisaatiolle. Se asettaa laadukkaan datan keskiöön, sisältäen mekanismeja datan laadun valvontaan, korjaukseen ja ylläpitoon, varmistaen, että organisaatiosi hyötyy tarkasta ja ajantasaisesta tiedosta.

Selkeyttämällä master dataa parhailla käytännöillä voit varmistaa, että organisaatiosi hyötyy tarkasta ja luotettavasta tiedosta. Sotkuisen datan siivousurakka MDM:n avulla noudattaa useita vaiheita:

  1. Ensimmäinen askel on tunnistaa ja kartoittaa sotkuista dataa, sisältäen puutteiden, virheiden ja päällekkäisyyksien tunnistamisen eri tietolähteistä.
  2. MDM auttaa määrittelemään keskeiset master datan osa-alueet, kuten asiakkaat, tuotteet ja toimittajat, tarjoten selkeän näkymän siitä, mitä tietoa tulee hallita ja ylläpitää.
  3. MDM auttaa suunnittelemaan tehokkaat prosessit datan ylläpitoon, sisältäen vastuiden määrittelyn, päivitysprosessien sujuvoittamisen ja datan laadunvalvonnan.
  4. On olennaista kouluttaa henkilöstöä ja varmistaa sisäinen viestintä sotkuisen datan siivousprosessista. MDM tarjoaa välineet ja rakenteen tietoisuuden lisäämiseksi. Henkilöstön koulutus ja tehokas viestintä ovat avainasemassa sotkuisen datan siivousprosessissa.

Yhteenveto

Yritysmaailman valtava tietomäärä toimii samanaikaisesti voimavarana ja potentiaalisena haasteena. Virheellinen data voi johtaa virheellisiin päätöksiin, mikä puolestaan vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin merkittävästi. Sotkuinen data, joka muodostaa informaation sekamelskan, on noussut keskeiseksi liiketoiminnalliseksi ongelmaksi, heikentäen päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta. Sotkuisen datan käsittely vaatii jatkuvaa huomiota, ja perinteiset manuaaliset korjausmenetelmät ovat osoittautuneet aikaa vieviksi ja alttiiksi inhimillisille virheille.

Siirryttäessä sotkusta selkeyteen varmistetaan, että organisaation tiedot virtaavat sujuvasti ja tehokkaasti.  Master datan hallinta low code -työkaluilla tarjoaa tehokkaan ja automatisoidun lähestymistavan sotkuisen datan hallintaan, mikä puolestaan parantaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Sotkuisen datan siivousurakka noudattaa useita vaiheita, mukaan lukien master datan määrittely, tehokkaiden prosessien suunnittelu datan ylläpitoon, henkilöstön koulutus ja sisäisen viestinnän varmistaminen.


Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top