Mihin AI käy ja mihin ei?

Tekoäly (AI, artificial intelligence) on muuttanut maailmaa ja avannut uusia mahdollisuuksia tehokkuuden, innovaation ja päätöksenteon parantamiseksi. AI:lla, kuten low codellakin, on kuitenkin omat rajoitteensa ja sen käyttöönotto vaatii harkintaa. Missä tilanteissa AI voi tuoda merkittävää lisäarvoa? Milloin se ei taas ole optimaalisin valinta? Tässä artikkelissa saat selville, miten AI voi optimoida tuotantoprosesseja, parantaa asiakaskokemusta ja ennakoida trendejä – sekä toisaalta, miksi epäselvät tavoitteet, huono data ja eettiset haasteet voivat asettaa rajoituksia sen käytölle.

Kun kyseessä on…

Tunnistettu liiketoimintaprosessin tavoite 

AI on erityisen tehokas, kun sille on selkeästi määritelty liiketoimintaprosessin tavoite. Tämä voi olla esimerkiksi tuotannon optimointi, asiakaskokemuksen parantaminen tai ennakoiva huolto. Selkeä tavoite auttaa määrittämään, millaisia AI-malleja, algoritmeja ja työvälineitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kuvattu käyttötarkoitus / prosessi  

Yksi hyvä keino hahmottaa AI:lle toimivia käyttökohteita ovat sellaiset tavoiteprosessit, jotka on mahdollista kuvata alusta loppuun ”input, algoritmi ja output” -periaatteella. Esimerkiksi asiakaspalvelurobotit voivat käsitellä asiakkaan kysymyksen (input), käyttää luonnollisen kielen käsittelyn algoritmeja (algoritmi) ja tarjota vastauksen (output). Tällaisissa tapauksissa AI voi automatisoida ja tehostaa prosesseja merkittävästi. 

Data-analyysi ja ennustaminen 

AI voi käsitellä ja analysoida suuria datamääriä paljon nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen optimoinnin ja päätöksenteon. Organisaatiot, joilla on pääsy kunnolliseen, laajaan ja relevanttiin dataan, voivat hyödyntää AI:ta tehokkaasti. Esimerkiksi vähittäiskaupan alalla yritykset voivat käyttää ostohistoriaa ennustamaan tulevia trendejä ja optimoimaan varastonhallintaa. 

Automaatio ja prosessien optimointi 

AI voi automatisoida monia rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä, kuten laskutusta, varastonhallintaa ja logistiikkaa. Lanttu.io:n asiakkaat ovat tunnistaneet tarpeita esimerkiksi tilausten ja reklamaatioiden käsittelyssä, joihin AI-automaatiot tuovat helpotusta. Ne voivat nostaa automaattisesti esille puutteet tai virheet ja vähentää manuaalista työtä vapauttaen työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. 

Avustavat tehtävät 

AI voi auttaa tehokkaasti avustavissa tehtävissä kuten esityspohjien luonnissa ja visualisoinnissa, kuvien luonnissa ja tulkitsemisessa, viestiluonnoksissa ja kokousten litteroinneissa. 

Kun kyseessä on…

Epäselvä tavoite / prosessi 

AI-projekteissa on tärkeää, että tavoite ja prosessi ovat selkeästi määriteltyjä. Epäselvä tavoite tai huonosti määritelty käyttötarkoitus johtaa usein siihen, että AI-ratkaisun tuottamat tulokset eivät vastaa odotuksia.  

Huono data, rajatut resurssit 

AI vaatii toimiakseen laadukasta dataa. Jos data on huonolaatuista tai puutteellista, AI:n tuottamat tulokset voivat olla virheellisiä tai harhaanjohtavia. Jos organisaatiolla ei ole resursseja, eikä prosesseja tuottaa laadukasta dataa, AI:n käyttöönotto on haastavaa. 

Eettiset ja tietosuojaan liittyvät kysymykset 

AI:n käyttöön liittyy merkittäviä vastuukysymyksiä ja riskejä, kuten lainsäädännölliset vaatimukset, eettiset periaatteet ja tietoturva. Esimerkiksi terveydenhuollossa käytettävien AI-järjestelmien on noudatettava tiukkoja säädöksiä ja eettisiä ohjeita. Organisaatioiden on varmistettava, että ne pystyvät hallitsemaan näitä riskejä ennen AI:n käyttöönottoa. 

Luovuus
 
Vaikka AI on tehokas monissa tehtävissä, se ei voi korvata ihmisen harkintaa, luovuutta ja intuitiota. Tehtävät, jotka vaativat empatiaa, eettistä pohdintaa tai innovatiivista ajattelua, sopii tällä hetkellä paremmin ihmisten kuin AI:n hoidettavaksi. Tällaisista tehtävistä esimerkkejä ovat muun muassa strateginen päätöksenteko, henkilökohtainen neuvonta tai luovat työt.

Yhteenveto

AI:n potentiaali on valtava, mutta sen käyttö edellyttää tarkkaa harkintaa ja selkeitä tavoitteita. Parhaimmillaan AI voi automatisoida rutiininomaisia tehtäviä, tehostaa prosesseja ja vähentää inhimillisiä virheitä. Se voi myös vapauttaa työntekijöiden aikaa strategisempaan työhön, mutta se ei ole ihmelääke kaikkiin ongelmiin. Huonolaatuinen data, epäselvät tavoitteet ja eettiset kysymykset voivat rajoittaa sen hyötyjä. On tärkeää ymmärtää, milloin AI voi tuoda todellista lisäarvoa ja milloin perinteisemmät teknologiat tai ratkaisut ovat sopivampia.  

Lanttu.io toteuttaa AI-ratkaisuja liiketoimintaan innovatiivisesti Microsoft Power Platformilla. Hyödynnämme AI:ta muun muassa logistiikassa (tilausvahvistusten ja reklamaatioiden käsittely), myynnin ennustamisessa tuotetiedon hallinnassa (rikastus, käännökset) sekä taloudessa (laskulta tulkinta). Me Lanttu.io:lla tunnistamme AI:n mahdollisuudet, teemme niistä digitaalisia prosesseja ja sovelluksia arjen avuksi ja etsimme sopivimmat ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi. 


Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top