Mihin low code käy ja mihin ei?

Low code -kehitys on noussut viime vuosina suosituksi ratkaisuksi monilla liiketoiminta-alueilla. Sen avulla organisaatiot voivat nopeasti ja tehokkaasti rakentaa sovelluksia ja automatisoida prosesseja ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Low code -ratkaisujen soveltuvuus kuitenkin vaihtelee eri liiketoimintaympäristöissä ja -tarpeissa. On tärkeää ymmärtää, milloin low code voi tarjota ratkaisun liiketoimintahaasteisiin ja milloin se voi osoittautua rajoittavaksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota selkeä kuva low code -kehityksen käyttökohteista ja rajoituksista, jotta organisaatiot voivat tehdä perusteltuja päätöksiä teknologiaratkaisujensa suhteen.

Kun kyseessä on…

Selkeä käyttötarkoitus ja tavoiteprosessi

Low code -alustat toimivat erityisen hyvin tilanteissa, joissa organisaatiolla on selkeä käsitys siitä, mitä halutaan saavuttaa, ja prosessi on hyvin määritelty. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan kehityksen ilman tarvetta syvälliselle ohjelmointiosaamiselle.

Täsmäratkaisut

Low code sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkoja ja räätälöityjä ratkaisuja liiketoimintaongelmiin. Alustat tarjoavat työkaluja ja komponentteja, joita voidaan helposti mukauttaa vastaamaan tiettyä tarvetta. Lisäksi low code mahdollistaa sovellusten toteuttamisen eri laitealustoille, mikä mahdollistaa sovellusten käytön esimerkiksi tableteilla ja puhelimilla.

Legacy -järjestelmien uusimiset

Organisaatiot voivat hyödyntää low code -alustoja päivittämällä vanhentuneita ja monimutkaisia legacy-järjestelmiä nykyaikaisemmiksi ja helpommin hallittaviksi ratkaisuiksi.

AI-ratkaisut

Low code -alustat integroivat yhä enemmän tekoälyyn liittyviä toimintoja, tehtäviä ja niiden automaatioita , mikä tekee niistä ihanteellisen vaihtoehdon AI-ratkaisujen kehittämiseen ilman syvällistä teknistä osaamista.

Prosessiautomaatio

Manuaaliset, toistuvat ja rutiininomaiset prosessit sopivat erinomaisesti automatisoitaviksi low codella toimialasta riippumatta. Low code prosessiautomaatio työnkulkuineen ja tehtävälistoineen muun muassa vähentää manuaalisen työn  tarvetta ja virheiden riskiä sekä nopeuttaa ja tehostaa organisaation toimintaa.

Portaaliratkaisut

Low code -alusta tarjoaa valmiin ja käyttäjäystävällisen pohjan portaalisovellusten kehittämiseen sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Konfiguroitavalla low code -toteutuksella voi implementoida tekoälyn (AI) suoraviivaisesti prosessiin ilman kallista ja aikaa vievää ”pitkän tavaran” koodaushanketta.

Master datan hallinta ja jakelu

Low code -alustat soveltuvat organisaation ydintiedon hallitsemiseen ja jakamiseen sekä sen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden varmistamiseen.

Rekistereiden ja sopimusten hallinta

Low code -kehitys tarjoaa tehokkaan tavan hallita erilaisia rekistereitä ja tietokantoja, kuten esimerkiksi tuote- tai asiakasrekistereitä. Sopimustenhallintaan liittyvät prosessit puolestaan voidaan automatisoida low codella, mikä helpottaa sopimusten luomista, hallintaa ja seurantaa.

ERP:ien räätälöintitarpeiden korvaaminen

Low code -ratkaisut voivat korvata perinteisten ERP-järjestelmien räätälöintitarpeita tarjoamalla nopeampia ja kustannustehokkaampia vaihtoehtoja liiketoiminnan tarpeisiin.

Kun kyseessä on…

Valmiit pakettiratkaisut

Kun tarvitaan tietyn liiketoiminnon perustoiminnallisuutta, valmiit pilvipalvelut ja -sovellukset voivat olla paras ratkaisu edetä.  On järkevämpi ottaa esim. CRM pakettiratkaisuna silloin, kun se täyttää tarpeen suoraan. Asiakkaan prosessit, käyttäjätarpeet ja vaatimukset ohjaavat valinnan siitä, edetäänkö valmisratkaisuilla, low codella vai pitkästä tavarasta koodaamalla. 

Reaaliaikaista dataa vaativat ratkaisut

Reaaliaikaista dataa tai erittäin nopeaa suorituskykyä vaativat järjestelmät ja sovellukset (esim. osakekauppa), eivät välttämättä ole optimaalisia low code -ratkaisuille, koska ne voivat johtaa viiveisiin ja suorituskykyongelmiin.

Epäselvät käyttötapaukset

On tärkeää varmistaa, että low code -ratkaisujen toiminnot ja tietomallit  vastaavat tarkasti organisaation tarpeita ja käyttötapauksia, jotta vältyttäisiin turhilta investoinneilta ja pettymyksiltä.

Suuret transaktio- / käyttäjämäärät

Suurten transaktiomäärien tai käyttäjämäärien kohdalla low code -ratkaisut voivat johtaa järeisiin lisenssikustannuksiin, mikä tekee niistä epätaloudellisia suurille mittakaavoille.

Järeä data-alusta

Low code -alustoilla on monipuolisia työkaluja datan käsittelyyn ja hallintaan, mutta ne eivät välttämättä sovellu suoraan suurten ja monimutkaisten data-alustojen rakentamiseen, koska niiden muokkaaminen erittäin spesifisten tarpeiden mukaan voi olla vaikeaa. Suurten ja monimutkaisten data-alustojen rakentaminen vaatii usein räätälöityjä ratkaisuja, jotka voivat ylittää low code -alustojen tarjoamat kustomointimahdollisuudet.

Yhteenveto

Low code -kehitys tarjoaa organisaatioille monipuolisen ja tehokkaan työkalun sovellusten rakentamiseen ja prosessien automatisointiin ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Yhteenvetona voidaan todeta, että low code -kehitys tarjoaa organisaatioille merkittäviä etuja nopeuden, kustannustehokkuuden ja joustavuuden suhteen monissa eri käyttökohteissa. Samalla se tarjoaa oivan tavan tuoda tekoäly (AI) mukaan liiketoiminnan prosesseihin, koska low codea tehdään suoraviivaisesti valmiita työkaluja konfiguroimalla, ei pitkästä tavarasta koodaamalla. On kuitenkin tärkeää arvioida huolellisesti, onko low code -ratkaisu optimaalisin vaihtoehto juuri sinun tarpeisiisi. Me Lantulla tunnistamme ne käyttötapaukset, joissa low code tuottaa parhaat tulokset. Arvioimme jokaisen liiketoimintatarpeen yksilöllisesti ja uskallamme myös sanoa ei kannattamattomille kehitysprojekteille. 


Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top